მთავარი სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია 2022


E ISSN 1987 - 8257

სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია 2022 Печать E-mail
26.01.2023 14:32

1(101).pdf

2(102).pdf

3-4(103-104).pdf

გამოქვეყნდა 26.01.2023 14:42
 
© 2024 EnergyOnline. ყველა უფლება დაცულია.